Jsme tady pro ty, kteří chtějí pomoci zlepšit první dojem, řídit pověst, 
rozvíjet vztahy a hlavně lépe komunikovat.


Děláme workshopypřednášky a kurzy pro jednotlivce i společnosti, konzultujeme

Zaměřujeme se především na komunikační a prezentační dovednosti, marketing, marketingovou komunikaci, problematiku neziskových organizací
tvorbu a obhajobu závěrečných prací. Při své činnosti se spoléháme na bohaté životní zkušenosti z akademické sféry, 
marketingové praxe, práce pro neziskové organizace a veřejného vystupování

V kurzech využíváme metody dramatické výchovy, Kolbova cyklu učení a principů kritického myšlení. 
Dáváme zpětnou vazbu.
Našim cílem není mentorování, ale hlubší pochopení a osvojení si požadovaných dovedností ze strany účastníků. 
Připravené kurzy vždy upravujeme podle potřeb konkrétních účastníků.
Součástí řešení je i zajištění potřebného vybavení, například u videotréninků.

  
 
Martin PŘIBYL, 
zakladatel NEVERBALNE.czIng., Ph.D., MBA, marketingový manažer CIMA-A

Martin v současnosti působí jako přednášející na vysoké škole NEWTON College, kde přednáší předměty zaměřené především na komunikaci, marketing a prezentační dovednosti. Dále se věnuje projektovému řízení, fundraisingu a poradenské a lektorské činnosti. Zkušenosti získal během více než desetileté pedagogické praxe, při vedení neziskové organizace a v neposlední řadě na pozici tajemníka vysokoškolského ústavu. Získané znalosti a zkušenosti dále uplatňuje při tvorbě a řízení měkkých i tvrdých projektů.

Chcete víc informací? 


 

Proč Ondřej začal s Martinem?

Jednoduše řečeno, protože si lektorování ve dvojici s nikým jiným nedovedu představit. Cítím, že si s Martinem "sedíme" jak lidsky, tak odborně. Navzájem se doplňujeme a respektujeme. A právě proto mě lektorování s Martinem baví.

Martin má obrovský přehled a zkušenosti v oblasti prezentačních dovedností, marketingu, logistiky, řízení lidí i projektů. Jeho zkušenosti sahají od neziskové až po komerční sféru. Na Martinovi oceňuji jeho klid a rozvahu, se kterou dokáže čelit i krizovým situacím. Jsem rád, když se sám mohu něco přiučit z jeho zkušeností a když během našeho lektorování cítím, že jsme naladěni na stejné vlně, nepředháníme se, ale doplňujeme a rozvíjíme své myšlenky. Nedokážu si představit a ani nechci, že bych společně lektoroval s někým jiným. Martina si vážím po všech stránkách a jsem rád, že je pro nás společná práce dobíječem energie a ne nudnou rutinou. Výběr z referencí
2008 - 2019

Co o nás říkají účastníci 
našich kurzů na Facebooku?

TATRA TRUCKS a.s.
Prezentačních dovednosti

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Audit komunikace
Rozvojové workshopy: 
Budování značky aktivně
Vstupní školení a budování firemní kultury
První dojem a řízení pověsti
Sociální sítě - jako nástroj budování značky

HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s.
Zákazník a jak to vidí on
Tvorba prvního dojmu 
a řízení pověsti
Verbální komunikace 
aneb výhody na naší straně
Zákazník a MY

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Individuální rozvojové semináře pro tiskovou mluvčí

ATMOSFÉRA BRNO (nejen ZOBy)
Jak mít vliv už od počátku
Správná trefa 
aneb jak se v životě rozhodovat správně
Upevňujeme změnu
Prezentační dovednosti
Návyky aktivního naslouchání
Jméno jako značka
Komunikace jako polibek

ICOM transport, a.s.
Řidič jako poskytovatel služby 
a tvář společnosti
První kontakt s uchazeči
Content marketing a aktivity 
nejen na sociálních sítích

ADRA, o.p.s.
Jednání s dárcem a sponzorem
Buďte neziskovkou důvěryhodnou pro dárce
Public Relations s přehledem
Reklama se ziskem pro neziskovky

Centrum pro ochranu 
osobních údajů s.r.o.
Jak vstoupit na trh s novou značkou

PRINTLINE CLOUD
Content marketing

MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Jak jednoduše komunikovat složité věci
Jak jednoduše komunikovat (složité věci) a budovat si přitom značku

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC 
spol. s r. o.
První dojem a tvorba pověsti
Základy otevřené komunikace v týmu
Základy prezentačních dovedností
Motivace

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Presentation Skills

Business-factory.cz, 
YOU.BO, ROIHUNTER
Tvorba prvního dojmu
Komunikace
aneb společná cesta k cíli

Leaders4students VŠE Praha
Využití prezentačních dovedností v obchodě

TEDx Brno 2014
Příprava přednášejících na vystoupení

TEDx Brno Women 2016
Příprava přednášejících na vystoupení
 
Městská policie Znojmo
Komunikační dovednosti a krizová komunikace
 
Znojemská Beseda
Komunikační dovednosti 
a krizová komunikace
Instagram 
jako nástroj budování značky
 
MVP agency
Komunikační dovednosti
Prezentační dovednosti
Marketingové myšlení
Videotrénink
 
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Základy marketingového myšlení 
a komerční komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností
Komunikace a spolupráce
 
Magic English
Komunikační a manažerské dovednosti 
pro ředitele ZŠ
Komunikační dovednosti 
pro učitele ZŠ
Týmová komunikace 
a prezentační dovednosti
pro zdravotníky KHK
Kompetence řídících pracovníků škol 
a školských zařízení
  
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Týmová komunikace
Projektové řízení

Gymnázium Vítězslava Nováka 
Jindřichův Hradec
Prezentační dovednosti
 
CML Plus
Příprava na úspěšné státnice a obhajobu 

 
Ondřej DUFEK,
zakladatel NEVERBALNE.czBc. Ing., Ph.D., DiS., marketingový manažer CIMA-A
ondrej@neverbalne.cz

Ondřej se profesně věnuje marketingu, cestovnímu ruchu, marketingové komunikaci, public relations a příbuzným oborům od roku 2006. V současnosti je vedoucím marketingu a PR v projektech flatio.com a studentreality.cz. Také působí jako odborný asistent na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je také lektorem kurzů zaměřených na marketing, marketingovou komunikaci, osobnostní rozvoj, prezentační dovednosti a tvorbu závěrečných prací. Ve volném čase působí jako místopředseda občanského sdružení zaměřeného na divadlo a dramatickou výchovu, odkud čerpá bohaté zkušenosti s hlasovou výchovou, prezentačními dovednostmi a využitím metod dramatické výchovy ve výuce a lektorské činnosti. Bohatým zdrojem jeho zkušeností je šest let spolupráce s poskytovateli kongresových služeb při přípravě a realizaci kongresů, kdy měl možnost se učit od stovek řečníků. Ondřej je zastáncem kritického myšlení.

Chcete víc informací?


 

Proč Martin začal s Ondřejem?

Po práci na různých pozicích jsem stejně jako každý zjistil, že mne práce musí především bavit a slovo kolega v ideálním případě znamená člověk, se kterým vám je nejen dobře, ale také odevzdává požadované výstupy v odpovídající kvalitě a termínech. Kolegové by se měli také doplňovat navzájem. Toto Ondřeje vystihuje ve všech bodech.

Ondřej mi svým kritickým myšlením neustále dává impulzy k dalšímu zlepšování a jeho životní zkušenosti a zájmy doplňují naše přednášky, workshopy, semináře a přednášky. Účastníci tak mají nejen možnost získat často dva odlišné pohledy na řešený problém, ale jsou také zapojeni do diskuze způsobem, který v jednom lektorovi není možný. V neposlední řadě je v našem týmu právě Ondřej tou osobou, která přináší nové technologie, vybírá vhodné vybavení a řeší technické záležitosti na místě. Za to, že mohu napsat tyto řádky, mu moc děkuji.