Jsme tady pro ty, kteří chtějí pomoci zlepšit první dojem, řídit pověst, 
rozvíjet vztahy a hlavně lépe komunikovat.


Děláme workshopypřednášky a kurzy pro jednotlivce i společnosti, konzultujeme

Zaměřujeme se především na komunikační a prezentační dovednosti, marketing, marketingovou komunikaci, problematiku neziskových organizací
tvorbu a obhajobu závěrečných prací. Při své činnosti se spoléháme na bohaté životní zkušenosti z akademické sféry, 
marketingové praxe, práce pro neziskové organizace a veřejného vystupování

V kurzech využíváme metody dramatické výchovy, Kolbova cyklu učení a principů kritického myšlení. 
Dáváme zpětnou vazbu.
Našim cílem není mentorování, ale hlubší pochopení a osvojení si požadovaných dovedností ze strany účastníků. 
Připravené kurzy vždy upravujeme podle potřeb konkrétních účastníků.
Součástí řešení je i zajištění potřebného vybavení, například u videotréninků.

  
 
Martin PŘIBYL, 
zakladatel NEVERBALNE.czIng., Ph.D., MBA, marketingový manažer CIMA-A

Martin v současnosti působí jako přednášející na vysoké škole NEWTON University, kde přednáší předměty zaměřené především na komunikaci, marketing a prezentační dovednosti. Dále se věnuje projektovému řízení, fundraisingu a poradenské a lektorské činnosti. Zkušenosti získal během více než desetileté pedagogické praxe, při vedení neziskové organizace a v neposlední řadě na pozici tajemníka vysokoškolského ústavu.
Martin je zastáncem upřímné a konstruktivní zpětné vazby a provádí tak jednotlivce i organizace jednotlivými strategickými úrovněmi komunikace.
Získané znalosti a zkušenosti dále uplatňuje při tvorbě a řízení měkkých i tvrdých projektů. Celkový objem projektů přesahuje 350 mil. Kč.
Martin je partnerem telemedicínské aplikace MEDDI, která zvyšuje dostupnost lékařské péče nejen v České republice.

Chcete víc informací? 


 

Proč Ondřej začal s Martinem?

Jednoduše řečeno, protože si lektorování ve dvojici s nikým jiným nedovedu představit. Cítím, že si s Martinem "sedíme" jak lidsky, tak odborně. Navzájem se doplňujeme a respektujeme. A právě proto mě lektorování s Martinem baví.

Martin má obrovský přehled a zkušenosti v oblasti prezentačních dovedností, marketingu, logistiky, řízení lidí i projektů. Jeho zkušenosti sahají od neziskové až po komerční sféru. Na Martinovi oceňuji jeho klid a rozvahu, se kterou dokáže čelit i krizovým situacím. Jsem rád, když se sám mohu něco přiučit z jeho zkušeností a když během našeho lektorování cítím, že jsme naladěni na stejné vlně, nepředháníme se, ale doplňujeme a rozvíjíme své myšlenky. Nedokážu si představit a ani nechci, že bych společně lektoroval s někým jiným. Martina si vážím po všech stránkách a jsem rád, že je pro nás společná práce dobíječem energie a ne nudnou rutinou. Výběr z referencí
2008 - 2022

Co o nás říkají účastníci 
našich kurzů na Facebooku?

RedBull
Jak předat nápad v 60 vteřinách

HARTMANN – RICO a.s.
Příprava na konferenci Market Force Conference

TATRA TRUCKS a.s.
Prezentačních dovednosti nejen pro obchodní tým
Vyjednávání

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Audit komunikace
Presentation Skills
Rozvojové workshopy: 
Budování značky aktivně
Vstupní školení a budování firemní kultury
První dojem a řízení pověsti
Sociální sítě - jako nástroj budování značky
Aktivace a rozvoj ZZ

SAP ČR, spol. s r.o.
Jak komunikovat hlavní
ideu

HELUZ 
cihlářský průmysl v.o.s.
Zákazník a jak to vidí on
Tvorba prvního dojmu 
a řízení pověsti
Verbální komunikace 
aneb výhody na naší straně
Zákazník a MY

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Individuální rozvojové semináře pro tiskovou mluvčí

Heimstaden Czech s.r.o.
Rozvojové workshopy pro zákaznickou linku

ATMOSFÉRA BRNO (nejen ZOBy)
Jak mít vliv už od počátku
Správná trefa 
aneb jak se v životě rozhodovat správně
Upevňujeme změnu
Prezentační dovednosti
Návyky aktivního naslouchání
Jméno jako značka
Komunikace jako polibek

ICOM transport, a.s.
Řidič jako poskytovatel služby 
a tvář společnosti
První kontakt s uchazeči
Content marketing a aktivity 
nejen na sociálních sítích

ADRA, o.p.s.
Jednání s dárcem a sponzorem
Buďte neziskovkou důvěryhodnou pro dárce
Public Relations s přehledem
Reklama se ziskem pro neziskovky

Centrum pro ochranu 
osobních údajů s.r.o.
Jak vstoupit na trh s novou značkou

PRINTLINE CLOUD
Content marketing

MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Jak jednoduše komunikovat složité věci
Jak jednoduše komunikovat (složité věci) a budovat si přitom značku

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC 
spol. s r. o.
První dojem a tvorba pověsti
Základy otevřené komunikace v týmu
Základy prezentačních dovedností
Motivace

Business-factory.cz, 
YOU.BO, ROIHUNTER
Tvorba prvního dojmu
Komunikace
aneb společná cesta k cíli

Leaders4students VŠE Praha
Využití prezentačních dovedností v obchodě

TEDx Brno 2014
Příprava přednášejících na vystoupení

TEDx Brno Women 2016
Příprava přednášejících na vystoupení
 
Městská policie Znojmo
Komunikační dovednosti a krizová komunikace
 
Znojemská Beseda
Komunikační dovednosti 
a krizová komunikace
Instagram 
jako nástroj budování značky
 
MVP agency
Komunikační dovednosti
Prezentační dovednosti
Marketingové myšlení
Videotrénink
 
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Základy marketingového myšlení 
a komerční komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností
Komunikace a spolupráce
 
Magic English
Komunikační a manažerské dovednosti 
pro ředitele ZŠ
Komunikační dovednosti 
pro učitele ZŠ
Týmová komunikace 
a prezentační dovednosti
pro zdravotníky KHK
Kompetence řídících pracovníků škol 
a školských zařízení
  
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Týmová komunikace
Projektové řízení

Gymnázium Vítězslava Nováka 
Jindřichův Hradec
Prezentační dovednosti
 
CML Plus
Příprava na úspěšné státnice a obhajobu 

 
Ondřej DUFEK,
zakladatel NEVERBALNE.czBc. Ing., Ph.D., DiS., marketingový manažer CIMA-A
ondrej@neverbalne.cz

Ondřej se profesně věnuje marketingu, cestovnímu ruchu, marketingové komunikaci, public relations a příbuzným oborům od roku 2006. V současnosti je vedoucím marketingu a PR v projektech flatio.com a studentreality.cz. Také působí jako odborný asistent na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je také lektorem kurzů zaměřených na marketing, marketingovou komunikaci, osobnostní rozvoj, prezentační dovednosti a tvorbu závěrečných prací. Ve volném čase působí jako místopředseda občanského sdružení zaměřeného na divadlo a dramatickou výchovu, odkud čerpá bohaté zkušenosti s hlasovou výchovou, prezentačními dovednostmi a využitím metod dramatické výchovy ve výuce a lektorské činnosti. Bohatým zdrojem jeho zkušeností je šest let spolupráce s poskytovateli kongresových služeb při přípravě a realizaci kongresů, kdy měl možnost se učit od stovek řečníků. Ondřej je zastáncem kritického myšlení.

Chcete víc informací?


 

Proč Martin začal s Ondřejem?

Po práci na různých pozicích jsem stejně jako každý zjistil, že mne práce musí především bavit a slovo kolega v ideálním případě znamená člověk, se kterým vám je nejen dobře, ale také odevzdává požadované výstupy v odpovídající kvalitě a termínech. Kolegové by se měli také doplňovat navzájem. Toto Ondřeje vystihuje ve všech bodech.

Ondřej mi svým kritickým myšlením neustále dává impulzy k dalšímu zlepšování a jeho životní zkušenosti a zájmy doplňují naše přednášky, workshopy, semináře a přednášky. Účastníci tak mají nejen možnost získat často dva odlišné pohledy na řešený problém, ale jsou také zapojeni do diskuze způsobem, který v jednom lektorovi není možný. V neposlední řadě je v našem týmu právě Ondřej tou osobou, která přináší nové technologie, vybírá vhodné vybavení a řeší technické záležitosti na místě. Za to, že mohu napsat tyto řádky, mu moc děkuji.