Neverbalne.cz - Školení / Rozvoj / Komunikace


 
Martin PŘIBYL

martin@neverbalne.cz

Martin

Ing., Ph.D., marketingový manažer CIMA-A

Martin v současnosti působí jako přednášející na vysoké škole NEWTON College, kde přednáší předměty zaměřené především na komunikaci, marketing a prezentační dovednosti. Dále se věnuje projektovému řízení, fundraisingu a poradenské a lektorské činnosti. Zkušenosti získal během více než desetileté pedagogické praxe, při vedení neziskové organizace a v neposlední řadě na pozici tajemníka vysokoškolského ústavu. Získané znalosti a zkušenosti dále uplatňuje při tvorbě a řízení měkkých i tvrdých projektů.


Toužíte po podrobnějších informacích?

 

Proč pracuji s Ondřejem?

Po práci na různých pozicích jsem stejně jako každý zjistil, že mne práce musí především bavit a slovo kolega v ideálním případě znamená člověk, se kterým vám je nejen dobře, ale také odevzdává požadované výstupy v odpovídající kvalitě a termínech. Kolegové by se měli také doplňovat navzájem. Toto Ondřeje vystihuje ve všech bodech.

Ondřej mi svým kritickým myšlením neustále dává impulzy k dalšímu zlepšování a jeho životní zkušenosti a zájmy doplňují naše přednášky, workshopy, semináře a přednášky. Účastníci tak mají nejen možnost získat často dva odlišné pohledy na řešený problém, ale jsou také zapojeni do diskuze způsobem, který v jednom lektorovi není možný. V neposlední řadě je v našem týmu právě Ondřej tou osobou, která přináší nové technologie, vybírá vhodné vybavení a řeší technické záležitosti na místě. Za to, že mohu napsat tyto řádky, mu moc děkuji.


Výběr z referencí
2008 - 2018


HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Zákazník a jak to vidí on
Tvorba prvního dojmu a řízení pověsti
Verbální komunikace aneb výhody na naší straně
Zákazník a MY

ICOM transport, a.s.
Řidič jako poskytovatel služby a tvář společnosti
První kontakt s uchazeči
Content marketing a aktivity nejen na sociálních sítích

Jak vstoupit na trh s novou značkou

Content marketing

MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o.
Jak jednoduše komunikovat složité věci
Jak jednoduše komunikovat (složité věci) a budovat si přitom značku

EGSTON SYSTEM ELECTRONIC spol. s r. o.
První dojem a tvorba pověsti
Základy otevřené komunikace v týmu
Základy prezentačních dovedností
Motivace

Business-factory.cz, YOU.BO, ROIHUNTER
Tvorba prvního dojmu
Komunikace
aneb společná cesta k cíli

Leaders4students VŠE Praha
Využití prezentačních dovedností v obchodě

Prezentiáda 2015
Mistrovství škol v prezentačních dovednostech
(členství v komisi a pomoc soutěžícím)

TEDx Brno 2014
Příprava přednášejících na vystoupení

TEDx Brno Women 2016
Příprava přednášejících na vystoupení
 
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Jak uspět u státních bakalářských zkoušek
 
Městská policie Znojmo
Komunikační dovednosti a krizová komunikace
 
Znojemská Beseda
Komunikační dovednosti a krizová komunikace
Instagram jako nástroj budování značky
 
MVP agency
Komunikační dovednosti
Prezentační dovednosti
Marketingové myšlení
Videotrénink
 
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Základy marketingového myšlení a komerční komunikace
Rozvoj komunikačních dovedností
Komunikace a spolupráce
 
Magic English
Komunikační a manažerské dovednosti pro ředitele ZŠ
Komunikační dovednosti pro učitele ZŠ
Týmová komunikace a prezentační dovednosti
pro zdravotníky Královehradeckého kraje
Kompetence řídících pracovníků škol a školských zařízení
  
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Týmová komunikace
Projektové řízení

Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec
Prezentační dovednosti
 
CML Plus
Příprava na úspěšné státnice a obhajobu 
Ondřej DUFEK

ondrej@neverbalne.cz

Ondřej

Bc. Ing., Ph.D., DiS., marketingový manažer CIMA-A

Ondřej se profesně věnuje marketingu, cestovnímu ruchu, marketingové komunikaci, public relations a příbuzným oborům od roku 2006. V současnosti je vedoucím marketingu a PR v projektech flatio.com a studentreality.cz. Také působí jako odborný asistent na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je také lektorem kurzů zaměřených na marketing, marketingovou komunikaci, osobnostní rozvoj, prezentační dovednosti a tvorbu závěrečných prací. Ve volném čase působí jako místopředseda občanského sdružení zaměřeného na divadlo a dramatickou výchovu, odkud čerpá bohaté zkušenosti s hlasovou výchovou, prezentačními dovednostmi a využitím metod dramatické výchovy ve výuce a lektorské činnosti. Bohatým zdrojem jeho zkušeností je šest let spolupráce s poskytovateli kongresových služeb při přípravě a realizaci kongresů, kdy měl možnost se učit od stovek řečníků. Ondřej je zastáncem kritického myšlení.

Toužíte po podrobnějších informacích?


 

Proč pracuji s Martinem?

Jednoduše řečeno, protože si lektorování ve dvojici s nikým jiným nedovedu představit. Cítím, že si s Martinem "sedíme" jak lidsky, tak odborně. Navzájem se doplňujeme a respektujeme. A právě proto mě lektorování s Martinem baví.

Martin má obrovský přehled a zkušenosti v oblasti prezentačních dovedností, marketingu, logistiky, řízení lidí i projektů. Jeho zkušenosti sahají od neziskové až po komerční sféru. Na Martinovi oceňuji jeho klid a rozvahu, se kterou dokáže čelit i krizovým situacím. Jsem rád, když se sám mohu něco přiučit z jeho zkušeností a když během našeho lektorování cítím, že jsme naladěni na stejné vlně, nepředháníme se, ale doplňujeme a rozvíjíme své myšlenky. Nedokážu si představit a ani nechci, že bych společně lektoroval s někým jiným. Martina si vážím po všech stránkách a jsem rád, že je pro nás společná práce dobíječem energie a ne nudnou rutinou.