Neverbalne.cz - Školení / Rozvoj / Komunikace


 
Martin PŘIBYL

martin@neverbalne.cz

Martin

Ing., Ph.D., marketing manager CIMA-A

Martin currently works as Head of the Department of Marketing and Mangement at Private  College of Economic Studies Znojmo, where he teaches courses focusing on communication, marketing, public relations and presentation skills. He also deals with project management, consulting and lecturing. The experience gained during more than ten years of teaching experience, leading non-profit organizations and, last but not least, as the registrar of Higher Education Institute. Obtained knowledge and experience also uses in the creation and management of soft and hard projects.

Do you long for more information?


 

Why I work with Ondřej?

Po práci na různých pozicích jsem stejně jako každý zjistil, že mne práce musí především bavit a slovo kolega v ideálním případě znamená člověk, se kterým vám je nejen dobře, ale také odevzdává požadované výstupy v odpovídající kvalitě a termínech. Kolegové by se měli také doplňovat navzájem. Toto Ondřeje vystihuje ve všech bodech.

Ondřej mi svým kritickým myšlením neustále dává impulzy k dalšímu zlepšování a jeho životní zkušenosti a zájmy doplňují naše přednášky, workshopy, semináře a přednášky. Účastníci tak mají nejen možnost získat často dva odlišné pohledy na řešený problém, ale jsou také zapojeni do diskuze způsobem, který v jednom lektorovi není možný. V neposlední řadě je v našem týmu právě Ondřej tou osobou, která přináší nové technologie, vybírá vhodné vybavení a řeší technické záležitosti na místě. Za to, že mohu napsat tyto řádky, mu moc děkuji.






Selected references
2008 - 2014

TEDx Brno 2014
Speaker support
 
Private College of Economic Studies Znojmo
How to succeed with the defence of a bachelor thesis
 
Znojmo Municipal Police
Communication skills and crisis communication
 
Znojemská Beseda
Communication skills and crisis communication
 
MVP agency
Communication skills
Presetntation skills
Marketing thinking
Video training
 
Jihomoravská rada dětí a mládeže
Fundamentals of marketing thinking and commercial communication
Development of communication skills
Communication and cooperation
 
Magic English
Communication and management skills for managers of basic schools
Communication skills for teachers of basic schools
Team communication and presentation skills 
for paramedics from Hradec Králové region
Responsibility of the management of schools and school facilities
  
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Team communication
 
CML Plus
How to succeed with the defence of a bachelor thesis 



 
Ondřej DUFEK

ondrej@neverbalne.cz

Ondřej

Ing., Ph.D., DiS., marketing manager CIMA-A

Ondřej se profesně věnuje marketingu, cestovnímu ruchu, marketingové komunikaci, public relations a příbuzným oborům od roku 2006. V současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Je také lektorem kurzů zaměřených na marketing, marketingovou komunikaci, osobnostní rozvoj, prezentační dovednosti a tvorbu závěrečných prací. Ve volném čase působí jako místopředseda občanského sdružení zaměřeného na divadlo a dramatickou výchovu, odkud čerpá bohaté zkušenosti s hlasovou výchovou, prezentačními dovednostmi a využitím metod dramatické výchovy ve výuce a lektorské činnosti. Bohatým zdrojem jeho zkušeností je šest let spolupráce s poskytovateli kongresových služeb při přípravě a realizaci kongresů, kdy měl možnost se učit od stovek řečníků. Ondřej je zastáncem kritického myšlení.

Do you long for more information?


 

Why I work with Martin?

Jednoduše řečeno, protože si lektorování ve dvojici s nikým jiným nedovedu představit. Cítím, že si s Martinem "sedíme" jak lidsky, tak odborně. Navzájem se doplňujeme a respektujeme. A právě proto mě lektorování s Martinem baví.

Martin má obrovský přehled a zkušenosti v oblasti prezentačních dovedností, marketingu, logistiky, řízení lidí i projektů. Jeho zkušenosti sahají od neziskové až po komerční sféru. Na Martinovi oceňuji jeho klid a rozvahu, se kterou dokáže čelit i krizovým situacím. Jsem rád, když se sám mohu něco přiučit z jeho zkušeností a když během našeho lektorování cítím, že jsme naladěni na stejné vlně, nepředháníme se, ale doplňujeme a rozvíjíme své myšlenky. Nedokážu si představit a ani nechci, že bych společně lektoroval s někým jiným. Martina si vážím po všech stránkách a jsem rád, že je pro nás společná práce dobíječem energie a ne nudnou rutinou.